Enkät om skolans namn

Hilda Käkikosken koulu är planerad att läggas ned i år. Planen beskrivs i finansplanen för 2022. Enligt planen fortsätter skolverksamheten i Hilda Käkikosken koulus byggnad i Porlom, som tidigare, även om skolan läggs ned. Grundutbildningen skulle alltså fortsätta på två olika ställen, men som en enda skola med ett enda namn.

När Hilda Käkikosken koulu läggs ned skulle namnet på den kvarvarande finskspråkiga skolan vara Kirkonkylän koulu. I samband med nedläggningen är det nödvändigt att ta ställning till namnet på den kvarblivande skolan. Ska namnet bevaras eller ska det ändras? Om namnet ändrades, vad skulle den återstående skolan heta?

Enkäten (endast på finska) kan besvaras fram till måndag 17.1.2022.

Länk till enkäten här