Miljövårdsinspektör Maija Lehtomäki 040 777 3460 anträffbar i Lappträsk servicepunkt tisdagen 10.9.2019 kl. 9.00-15.30.

Miljövårdsinspektör Maija Lehtomäki, 040 777 3460 anträffbar i Lappträsk servicepunkt tisdagen 10.9.2019 kl. 9.00-15.30.