Det finns ett vattenläckage i Pockar vattenledning.

Det finns ett vattenläckage i Pockar vattenledning.  Vi önskar att invånarna meddelar om det finns tecken på vattenläckage i terrängen eller i egen vattenledning och meddela om avvikelser till tekniska väsendet per epost aki.kantele@lapinjarvi.fi eller tel 044 720 8658.