Mehiläinen Lappträsk börjar sin verksamhet 1.9.2019

Mehiläinen Lappträsk börjar sin verksamhet i Lappträsk 1.9.2019 med dagverksamhet, hemvård, och Onni hemmets effektiverade serviceboende. I samband med det effektiverade serviceboendet Onni hemmet, byggs en ny tillbyggnad dit nuvarande Tallmogårdens verksamhet flyttas när tillbyggnaden är färdig.

Målet är att tillbyggnaden blir färdig senast 31.12.2020.

Vi arbetar i ett nära samarbete med kommunen och vårt gemensamma mål är att garantera kvalitativ service för äldre, nära invånarna i Lappträsk. Vi erbjuder de äldre trygga och trivsamma utrymmen som möjliggör modern och människoorienterad service med beaktande av kommunens invånares och personalens behov.

I hemvården fortsätter bekanta skötare och servicen fortsätter som förut.  Hemvården tar i bruk nytt telefonnummer.  Det nya journumret är 040 658 6174.

Tiia Gustavson fortsätter som förut som ansvarig för äldrevården i Lappträsk kommun.

Vi hoppas ni tar kontakt med oss om ni har vad som helst för fråga.

 

Omsorgstjänster:

Kirsi Pellinen 050 567 3554

 

Hemvård

Hanna Hutka-Ojanen 040 502 4417

 

Lappträsk kommun

Tiia Gustavson 050 432 6228