Lappträsk kommun söker en PROJEKTARBETARE

till projektet Resurssmart med hjälp av människo-orienterade metoder.

I projektet Resurssmart med hjälp av människo-orienterade metoder utvecklas resurssmarta produkter och tjänster till företag utgående direkt ur företagens och konsumenternas behov samt skapas en verksamhetsmodell för ett cirkulärekonomiskt gruppbyggande på det nya bostadsområdet på Husulabacken. Dessutom ger projektet information om hållbara levnadssätt samt om konsumtionens inverkan på miljön och samhället.

Som projektarbetare arbetar du tätt ihop med projektchefen och det övriga projekt-teamet samt tillsammans med företag och invånare på området. Ditt ansvarsområde är att kartlägga företagens behov samt kartläggning av sidoflöden. Dessutom samlar du ihop utvecklingsteamen som bildas av företag och kommuninvånare. Du koordinerar deras verksamhet och ordnar tillställningar och arbetsverkstäder i samarbete med projektchefen.

Främjande av resurssmarthet och cirkulärekonomi står nära ditt hjärta. Att arbeta tillsammans med människor är naturligt för dej. Du har förmåga att samarbeta och du har goda kunskaper i växelverkan. Du har erfarenhet av att arbeta tillsammans med företag och du vill utveckla deras verksamhet i en cirkulärekonomisk riktning.

För uppgiften kräver vi lämplig utbildning.  Vi värdesätter tidigare erfarenhet inom resurssmarthet eller cirkulärekonomi. Kunskaper om bioekonomibranschen räknas också som en merit. Vi är en tvåspråkig kommun, så att kunna arbeta på båda inhemska språken är en fördel för att sköta uppgiften.

Lappträsk kommun i östra Nyland utvecklar sin verksamhet till den första människo-orienterade kommunen i Finland. V förutsätter ett människo-orienterat arbetssätt.

Arbetstiden är 50 % av en arbetsvecka på 36,75 h. Lön enligt AKTA/enligt uppgifternas svårighetsgrad.

Arbetet inleds enligt avtal så snabbt som möjligt och tar slut 31.12.2021.

Till ansökningarna bör bifogas kopior av behörighetsintyg samt meritförteckning och de ska sändas per post till adressen Lappträsk kommunstyrelse, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk. Märk kuvertet ”projektarbetare”. Alternativt kan ansökan sändas per e-post till adressen kunta@lapinjarvi.fi senast 5.9.2019 kl. 16.

Tilläggsuppgifter ger kommundirektör Tiina Heikka, 044 720 8686 eller tiina.heikka@lapinjarvi.fi eller projektchef Tanja Pöyhönen 044 753 5314 tanja.poyhonen@lapinjarvi.fi

Lappträsk kommun är en rökfri arbetsplats. Man kan bekanta sig med Lappträsk kommun på adressen www.lapinjarvi.fi.