MEDDELANDE 23.7 LAPP´S APP- KOMMUNINVÅNARAPPLIKATION FINNS NU ATT LADDA NER

 

Lappträsk egen kommuninvånarapplikation Lapp´s App finns nu att ladda ner från APP store och Google Play!

Genom Lapp´s App kan du svara på frågor gällande kommunen och ge respons inom olika ämnesområden.  Nerladdningen är gratis och man kan svara på frågorna anonymt. Applikationen är ett experiment som har utvecklats i samarbete med applikationsutvecklaren Future Dialog och VTT där respons och åsikter samlas in från kommuninvånarna genom mobilapplikationen.

Responsen som man fått genom Lapp´s App behandlas i bedömnings och responstillfälle för strategin torsdagen 30.8 för kommuninvånare. Responstillfället hålls efter Människo-orienterad kommun seminariet klo 17-20 på Wasargård ungdomsföreningslokal. Tillfället kräver ingen förhandsanmälning.

Gå och ladda ner applikationen på din tablett och kom med och utveckla Lappträsk.