Människoorienterad åldringsarbetets innovationsprojekt Hilla

Lappträsk kommun och Med Group Oy påbörjar människoorienterad åldringsarbetets innovationsprojekt Hilla 2.5.2016

Lappträsk kommun har i samarbete med Med Group Oy påbörjat innovationsprojektet Hilla 2.5.2016. I Lappträsk kommun tas det i bruk människoorienterade åldringsarbetets verksamhetsmodell, vilket möjliggör att åldringar kan bo hemma längre och med högre kvalitet. Forskningsprojektet räcker fem år och till tjänsternas krets hör det cirka 120 invånare från Lappträsk kommun.

”Vi kommer bli den första människoorienterade kommunen i Finland. Vi genomför inte ett projekt, utan en bestående förändring, en helt ny modell för kommunorganisation. Framtiden måste skapas redan nu genom att tillsammans prova på något nytt utan att tveka.” Beskriver Lappträsk kommundirektör Tiina Heikka

I projektet utvecklas och utnyttjas nyaste hälsoteknologin samt de bäst internationellt verifierade praxis. Då det tas i bruk, utbildas personalen inom äldreomsorgen i Lappträsk enligt åldringsarbetets verksamhetsmodell och nya tas i bruk. Med hjälp av dem kan serviceprocesser mätas och ledas med högre kvalitet. Under sommaren får invånarna i Lappträsk till användning den nyaste hälsoteknologin. Via teknologilösningarna kan man mäta och förutse förändringar som sker i hälsotillståndet.

”Vi har utfört samarbete internationellt för att hitta de globalt bästa verksamhetsmodellen. Baserat på dessa har vi anpassat en verksamhetsmodell som passar till utgångspunkterna i Lappträsk kommun. Dessa kommer i fortsättningen att utnyttjas även i andra kommuner”, berättar Katja Kääriä.

Från en kommunal synvinkel betyder projektet tjänster av högre kvalitet och en chans at bo längre i sitt eget hem. Tidigare personalen inom äldreomsorgen i Lappträsk ansvarar för tjänsten i fortsättningen och de överförs till Med Groups tjänst 2.5.2016.

”Lappträsk har ett starkt kunnande inom äldreomsorgen, vilket man vill utnyttja i den nya verksamhetsmodellen. Det är viktigt att kunderna även i fortsättningen får tjänster från bekant personal på sitt eget modersmål. Genom projektet får personalen i användning de nyaste arbetsredskapen och metoderna”, kommenterar Katja Kääriä.

Människoorienterade äldreomsorgens progression kan du följa på människoorienterade kommunens blogg:

ihkulapinjarvi.blogspot.fi

Lappträsk kommun
Tiina Heikka, kommundirektör
Tiina.heikka@lapinjarvi.fi
044 720 8686

Med Group Oy
Katja Kääriä, projekt ledare
katja.kaaria@medgroup.fi
050 4341314