Livlig diskussion om åldringarnas hemtjänster 16.5.2016

En våraktig måndagskväll 16.5 i Kirkonkylän koulu i Lappträsk hördes glatt sorl då på plats hade samlats en grupp ivriga kommuninvånare, beslutsfattare från kommunen och representanter från Med Group Oy för att diskutera Lappträsk kommuns och Med Group Oy:s gemensamma innovationsprojekt inom den människoorienterade äldreomsorgen. På plats var även hälsoteknologiföretaget Vivago Oy:s representant Arto Mikkola, som berättade om Vivagos wellness klockor, som ger trygghet och möjliggör kontinuerlig beräkning av rörelseförmågan genom att följa med dygnsrytmen.

På evenemanget som beretts av kommundirektör Tiina Heikka och Med Group Oy:s chef för utvecklingsprojektet Katja Kääriä funderade man tillsammans på olika sätt att stöda åldringar för att de ska få bo i sitt eget hem så länge som möjligt. Man funderade också på sätt att i vardagen förebygga ensamhet.

Till hemmen önskade man sig förutom hjälp att uträtta ärenden och städhjälp även transportservice för dagliga turer för att uträtta ärenden, olika evenemang och utflykter. Under diskussionen lyftes även fram möjligheter för nya teknologier där t.ex. vän- och hobbygrupper kunde fungera via videokontakt. Även fysioterapeut och läkare kunde i framtiden vara anträffbar via internetkamera i det egna hemmet.

Längtan efter gemensamma måltider och att dela måltidsstunden med olika generationer lyftes fram i många tankar: ”Kunde inte barn och åldringar mötas fast över mellanmål på servicehuset eller kunde hemresan från skolan innehålla ett besök till någon i en stuga lite längre bort över en matbit där”. En kaffestund eller matbit tillsammans med vänner och anhöriga som bor längre bort kan bra ordnas även via kameraförbindelse. Något som först verkat lite konstigt kan efter att man vant sig bli en rolig vana och överskrida lätt även långa distanser.

Kommunen kände också igen det omedelbara behovet att förbättra anhörigvårdarnas möjligheter att få hjälp. Detta lyftes även fram på evenemanget. Behov för hjälp är inte alltid planerat och det är också meningen att utveckla hur man får hjälp av både professionella tjänster och via tjänster och nätverk som kommuninvånarna kan erbjuda.

Man beslutade att med gemensamma tag utveckla och testa idéerna som fötts under evenemanget i det gemensamma utvecklingsprojektet. Diskussionen fortsätter nästa gång på ett evenemang som Med Group Oy ordnar 6.6.2016  i Klockarparken i Lappträsk. Evenemanget är öppet för alla. En skild inbjudan till evenemanget kommer senare med information om evenemangets tidpunkt.

Läs mer om den människoorienterade kommunen: ihkulapinjarvi.blogspot.fi