Lappträsk kommun utvecklar människoorienterad äldreomsorg tillsammans med Med Group Oy

Lappträsk kommun och Med Group Oy ska tillsammans undersöka och utveckla människoorienterade tjänster som produceras hemma för åldringar.

I projektet utvecklas ett människoorienterat arbetsgrepp, effektmätare, användningen av hälsoteknologi, aktivering och processer bland annat i riktning mot primärhälsovården och specialsjukvård.

Ännu kan vi inte känna till projektets slutresultat, men syftet är att som föregångare skapa en helt ny verksamhetsmodell för människoorienterade tjänster som produceras hem. Med människoorientering avses att tjänsterna planeras och genomförs i nätverk utifrån människornas behov, berättar Tiina Heikka, kommundirektör i Lappträsk.

Lappträsk kommun vänder alltså på kommunens serviceprocesser så, att kunden blir ett subjekt i stället för att vara ett objekt.

– Jag är övertygad om att vi på detta sätt kan allokera resurserna på ett effektivare sätt och att kunden samtidigt ska känna att servicen är bättre, konstaterar Tiina Heikka.

I det första skedet av projektet som genomförs tillsammans med Med Group Oy samlar man information om i vilken riktning man vill utveckla tjänsterna, bland annat med hjälp av människoorienterade drömverkstäder.  Dessutom genomförs en kundnöjdhetsenkät och man skapar de första stegmärkena för utvecklingen.

 

Framåt som föregångare
Vid sidan av de tjänster som förs/produceras hem utvecklas även andra tjänster inom äldreomsorgen. Man diskuterar bland annat boende i Aalto-universitetets projektkonsortium Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat lähipalvelut (Ett samhälle i förändring – Förändrade närtjänster).

– Vi är lyckligt lottade som har fått även Taina Semin som har utvecklat ett människoorienterat åldrings- och minnesarbete till samarbetspartner, säger kommundirektören glatt.

– Lappträsk har beslutat utveckla sin verksamhet som en föregångare och vi vill även uppmuntra andra att utveckla. Det sämsta man kan göra är att endast vänta på en eventuell reform av självstyrelsen och social- och hälsovården och lägga all utveckling på is, tillägger Heikka.

– Kommunerna kan inte heller genomföra utvecklingsarbetet ensamma utan man behöver nätverk, såsom företag och föreningar. Endast tillsammans kan vi åstadkomma nya innovationer, säger kommundirektör Tiina Heikka och uppmuntrar även andra kommuner att inte tveka när det gäller att prova och att samarbeta med företag.

Inom undersöknings- och utvecklingsprojektet kommer man även att fördomsfritt pröva på att med hjälp av konst utveckla den människoorienterade äldreomsorgen och målet är att även språket ska förnyas och bli människoorienterat. Efter servicen inom äldreomsorgen kommer modellen att överföras till kommunens alla tjänster.

– Vi kommer att bli den första människoorienterade kommunen i Finland. Vi genomför inte ett projekt, utan en bestående förändring, en helt ny modell för kommunorganisation. Framtiden måste skapas redan nu genom att tillsammans prova på något nytt utan att tveka, beskriver kommundirektör Heikka Lappträsk kommuns filosofi.

Du kan följa framskridandet av den människoorienterade äldreomsorgen i Den människoorienterade kommunens blogg:

http://ihlaku.blogspot.fi/