LAPPTRÄSK KOMMUN söker till ett arbetsavtalsförhållande en ny TEKNISK ARBETSLEDARE 21.9.2016-

LAPPTRÄSK KOMMUN söker till ett arbetsavtalsförhållande en ny TEKNISK ARBETSLEDARE 21.9.2016-

Tekniska tjänsten i kommunen sköter om och ansvarar för kommunens samhällsteknik, fastighetsfunktioner och kollektivtrafik så, att man till kommuninvånarna kan garantera ett fungerande, trivsamt och tryggt samhälle med konkurrenskraftiga servicepriser genom att smidigt använda kommunens egna personal och utomstående entreprenörer.

Tekniska tjänsterna omfattar förvaltning, vattentjänst, nybygge, fastighetsunderhåll, avfallshantering, underhåll av vägar, parker och övriga allmänna områden, väg- och trafikärenden, mätningsverksamhet, försäkringar och försäljning av tjänster. Den tekniska arbetsledaren är underställd kommunens tekniska direktör.

Till uppgifterna hör bl.a. arbetsledning, organisering av arbeten, förberedande av anskaffningar, kostnadsberäkningar, planering under arbetets gång och olika uppgifter som hör till underhåll.

Vi förutsätter

– yrkeshögskoleexamen (eller tidigare teknikerexamen)

– kännedom om tekniska sektorn

Vi värdesätter

– praktisk erfarenhet av ledarskap

Ansökningarna riktas till Lappträsk kommun under adress, Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK, märk kuvertet med ”Teknisk arbetsledare”.

Ansökningarna ska vara oss till handa senast tisdagen 5.4.2016 kl. 13.00

Lön enligt TS. Sökanden kan avge egna löneanspråk. Övriga förmåner i enlighet med avtalet för tekniska sektorn. Prövotiden är 4 månader.

På frågor berörande tjänsten som teknisk arbetsledare svarar tekniska direktören Mauri Kivelä mauri.kivela@lapinjarvi.fi tel 044 720 8652.

Lappträsk är som arbetsplats en rökfri tvåspråkig landsortskommun i östra Nyland.

Du kan bekanta dig med Lappträsk kommun under adress www.lapptrask.fi

10.3.2016 Tekniska direktören