Lappträsk kommun söker teknisk direktör

Söker för deltid till tjänsteförhållande som är i kraft till 31.12.2017

TEKNISK DIREKTÖR

Tekniska direktören leder tekniska sektorn och är medlem av kommunens ledningsgrupp. Till tekniska sektorn hör bl.a förvaltning, underhåll och byggande, fastighetsunderhåll, skötsel av kommunens infrastruktur och vattentjänst. Tekniska direktören fungerar som föredragande och sekreterare i tekniska nämnden och är förman till två personer.

Tjänsten är för viss tid för att det i kommunen har gjorts ändringar som har inverkat på tekniska väsendets organisation. En del av tekniska direktörens uppgifter har flyttat till ett fastighetsföretag som grundats. Under hösten preciseras den nya tekniska direktörens arbetsbeskrivning och delning av uppgifter samt kontrolleras den behövliga arbetstiden när arbetsuppgifternas omfattning klarnar. Vi ger en möjlighet att utveckla organisationen i det nya tekniska väsendet och utveckla den människoorienterade servicen.

Under år 2017 är arbetstiden 60 % dvs. 3 dag i veckan enligt skild överenskommelse.

Den sökande kan ge löneanspråk. I tjänsten följs villkor enligt tekniska avtalet.

Vi förutsätter:

– lämplig högskoleutbildning eller motsvarande utbildning.

– Kunnande att sköta tekniska förvaltningsområdet och administration

– ledningskunnande

– kunskap i båda inhemska språken

Vi önskar

-erfarenhet inom det kommunala

Ansökningarna skickas till Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK kuvertet märkt med ”Teknisk direktör”.

Ansökningarna ska vara oss tillhanda måndagen 19.6.2017 kl. 9.00. Tjänsten fylls så fort som möjligt.

På frågor angående tekniska direktören svarar kommundirektör Tiina Heikka, tel. 044-720 8686.

Du kan bekanta dej med kommunen vid adress www.lapptrask.fi.