Kungörelse; avvikelsebeslut, Boställsskogen

 

Kommunstyrelsens beslut om avvikelse

Kungörelsen av beslut grundat på Markanvändnings- och bygglagen (MBL) 198 §:

Kommun:                                      Lappträsk

Myndighet:                                   Kommunstyrelsen i Lappträsk

Mötestidpunkt:                             5.6.2017

Mötesplats:                                   Töyrylän kartano, Artsjö

Datum då avgörande getts:           9.6.2017

Ansökan gäller:                            Avvikelse från  byggnadsplanebestämmelser i enlighet (MBL) 171 §  1 moment.

Byggnadsplats:                             Boställsskogens bostadsområde, Löjtnantsvägen 6, 07800 Lappträsk

Ansökare:                                     Farmenergi Ab

Till detta beslut kan sökas om ändring genom att anmäla om missnöje till Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från datumet som avgörande getts till adress: Helsingfors förvaltningsdomstol, Banbyggarvägen 5,  00520  Helsingfors.

Handlingarna finns till påseende under tiden 9.6. – 2.7.2017 i Lappträsk kommungård, adress Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk och 3.7. – 10.7.2017 i Lappträsk bibliotek, adress Klockarstigen 5 D, 07800 Lappträsk.

Lappträsk 8.6.2017

KOMMUNSTYRELSEN I LAPPTRÄSK