Lappträsk kommun söker personal till åldringsvården

Sjukskötare, sommarvikarie: Lappträsk kommun, Lappträsk. Ansökningstiden slutar 14.4.2011. 2-skiftsarbete, heltidsarbete. Längd 3-4 mån.

Närvårdare, sommarvikariat: Lappträsk kommun, Lappträsk. Ansökningstiden slutar 14.4.2011. 3-skiftsarbete, heltidsarbete. Längd 3-4 mån.

Tilläggsuppgifter vid behov ger ansvarig sjukskötare Tanja Jyrä tel (019) 510 8674 eller 050 306 1231