Delta i kollektivtrafikundersökningen och påverka utvecklingen av servicen!

Undersökningen ingår i Nylands ELY-centrals arbete att definiera kollektivtrafikens servicenivå.

Bland deltagarna lottas det ut 2 st. presentkort à 150 euro till VR, Matkahuolto eller HRT.

Link:  http://digiumenterprise.com/answer/?sid=633337&chk=YNZCR6CR

Mera information