Lappträsk kommun söker en deltidsanställd (50 %) näringslivssekreterare

Lappträsk kommun söker en deltidsanställd (50 %) näringslivssekreterare

Kom till östra Nylands pärla och utveckla livskraften och näringslivet i en föregångarkommun.

Att utveckla näringslivet är för dej en hjärtesak och du har iver och inspiration för arbete. Du är lätt att bemöta och aktiv. Vi uppskattar i första hand ett görande handlingssätt. Arbetet sker i företag och gemenskaper tillsammans med människor.

Du arbetar tillsammans med kommundirektören som länk mellan företagarna och kommunen samt olika företagare. Du hjälper befintliga företagare i bl.a. finansierings-, marknadsförings-, tomtärenden samt ärenden gällande affärslokaler. I ditt arbete marknadsför du Lappträsk även som etaberlingskommun för företag och ansvarar bl.a. för uppdateringen av hemsidor för näringslivssidan samt tomtutbudet.

I Lappträsk satsas särskilt på utvecklande av företagsverksamhet inom cirkulär bioekonomi, så vi uppskattar expertis inom detta område. Vi gör vår kommun människoorienterad och vill även erbjuda individuella tjänster åt företag. Vi hjälper att komma i gång med företagsverksamheten och stöder företagarna i vardagen. Vi har tid för människor och drömmar.

Formella behörighetskrav är en lämplig utbildning och arbetserfarenhet inom utvecklingen av näringsliv. Vi är en tvåspråkig kommun, så användning av de båda inhemska språken är till fördel vid skötseln av uppgiften. Övriga språkkunskaper anses som ett positivt tillägg.

Arbetstiden är 50 % från av heltidsarbetstid, som är 36,75 h (ca 18 h 38 min). Lön enligt AKTA.

Observera också att vi också söker en deltidsanställd kommunikationsassistent. On kompetenskraven för båda uppgifterna uppfylls kan vi också överväga att kombinera uppgifterna och anställa en kommunikations- och näringslivssekreterare på heltid.

Arbetet inleds så snabbt som möjligt.

Ansökningar ombeds sändas in via Kuntarekry senast 20.1.2020 klockan 9.

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/naringssekreterare-270760/

Uppgiften har fyra månaders prövotid.

Kommundirektör Tiina Heikka ger tilläggsinformation, 044 720 8686 eller tiina.heikka@lapinjarvi.fi.

Lappträsk kommun är en rökfri arbetsplats. Man kan bekanta sig med Lappträsk kommun på adresserna www.lapinjarvi.fi eller www.visitlapinjarvi.fi.