Lappträsk kommun säljer markområden samt radhusaktie enligt anbud

Lappträsk kommun bjuder ut att säljas enligt anbud

1.     Fastigheten Otmansåkern 407-405-18-1 omfattande 5,5 ha i Lappträsk Kapellby. I köpet ingår en gammal lada
        som finns på området. Området är utarrenderat t.o.m. slutet av år 2016. En karta över området hittar du här.

2.     Fastigheten Bergbacka 207-412-5-16 omfattande 0,14 ha i Lapinjärven Norrby. En karta över området
        hittar du här

3.     Kiinteistö Oy Kvartsi benämnda bolags aktier nr 501-696 som berättigar till innehav en radhuslägenhet
        på 86,5 m² omfattande 4 r + k +bastu. Adress Kvartsvägen 8, 07830 Pockar. Bottenritningen hittar du här.

Tilläggsinformation ger tekniska direktören Hannu Niemi tfn 044 720 8652 eller e-post hannu.niemi(at)lapinjarvi.fi

Anbuden tillställs Lappträsk kommun, kommunstyrelsen, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk slutet kuvert som märks ”Anbud”. Anbuden bör vara oss tillhanda senast 16.8.2013 kl. 12. Kommunen förbehåller sig rätten att förkasta anbuden.

Kommunstyrelsen i Lappträsk