Buckila, Mörskom, Lappträsk – alternativ till Metropolboende

 

Kungörelse

Kommunerna Buckila, Mörskom och Lappträsk förklarar sig härmed till ett Alternativt Område för Metropolboende.

Många finländare skulle vilja bo på landsbygden och i en by på landsbygden. Vi vill uppmuntra:
Uppfyll er dröm. Det är möjligt även i praktiken och är inte enbart en dröm. Det är möjligt även i Nyland.

Vi, i kommunerna Buckila, Mörskom och Lappträsk, kan hjälpa er. ”Vår gemensamma slogan är: Vi har inga hissar eftersom vi saknar höghus.” Men däremot har vi

  • stora tomter – nästan en hektar – på detaljplaneområde,
  • många byggplatser i generalplanen,
  • idylliska kyrkobyar
  • och gamla hus som kan renoveras för boende

Vi vill med vår kungörelse poängtera friheten med boendet. Därför kräver vi,

  • att friheten att välja sin boningsort och sin boendeform tryggas för finländarna,
  • att det på landsbygden även i framtiden finns möjlighet att bo och att man fortfarande kan bygga på landsorten,
  • att friheten för boende hålls kvar som en viktig del av finsk samhällsavtal.

Buckila 13.5.2013

Buckila kommun, Mörskom kommun, Lappträsk kommun

 

Tilläggsuppgifter:

Ordförande för näringssektionen i Buckila Juha Mauno, tfn 044 737 0311