Lappträsk kommun påbörjar en två veckor lång stängningsstrategi för att minimera coronasmittornas antal och bryta smittokedjor

Under den senaste veckan har ett flertal coronafall och separata smittokedjor uppdagats i Lappträsk. Dessutom förekommer det omfattade gruppexponeringar och flera fall av coronasmitta i Lovisa.
Lappträsk kommun förverkligar stängningsstrategin under tiden 19.10. – 1.11.2020.
– Förminskade beredskapsledningsgruppen sammanträdde på söndagen och vi konstaterade, att det är bättre att göra preventiva åtgärder än att vara för sent ute. Detta är också ett viktigt budskap åt kommuninvånarna att smittornas antal ökar snabbt och att det senast nu är läge att skydda sig för viruset, konstaterar kommundirektör Tiina Heikka.
Beredskapsledningsgruppen fattade beslut om förändringar inom serviceproduktionen för tiden.10. – 1.11.2020 enligt följande:
– Idrottsutrymmen (Kirkonkylän koulus sal, idrottshallen i Porlom, konditionssalen, Pakkaamo, idrottsplanerna) är stängda.
– Lärare och skolgångshandledare använder näs- och munskydd, Inom småbarnspedagogiken samt köks- och städtjänsterna används visir vid kundkontakter.
– Distansarbetet fortsätter beträffande de uppgifter i vilka det är möjligt.
– Städningen effektiveras ytterligare.
– Besök är inte tillåtna för Tallmogårdens del.
– Vi tar inte emot gäster i kommunens utrymmen.
– Verksamheten i Taitopaikka begränsas. Det görs inga företagsbesök och man börjar använda masker.
Dessutom kommer följande ändringar i serviceproduktionen under tiden 20.10.-1.11.2020 att föras till kommunstyrelsen för beslutsfattande:
– Kommunkansliets dörrar stängs och kunderna får service endast per telefon eller e-post.
– Biblioteket ger endast upphämtningsservice enligt beställning.
– Ungdomsutrymmets verksamhet sköts virtuellt och man övergår till digitalt ungdomsarbete.
– Förtroendemannaorganens möten förverkligas på distans.
Dessutom vädjar Lappträsk kommun till sina kommuninvånare, att man skulle använda masker enligt rekommendationerna, sköta sin handhygien, hålla trygghetsavstånd och försöka undvika sammankomster. Dessutom ger vi en stark rekommendation, ett de som för och avhämtar sina barn från småbarnspedagogikens verksamheter skulle använda ansiktsmask.
Kommunens åtgärder är ett tillägg till de allmänna åtgärder som redan har konstaterats som tex att sättas i karantän.
-Vi har ett stabilt och tryggt läge i kommunen. Jag tror att ingen vill att läget ändras. Vi har lärt oss av övriga kommuners exempel, att vidtagande av snabba åtgärder är det mest effektiva sättet att få antalet fall av smitta att sjunka. Vi vill på detta sätta bryta kedjorna i ett tidigt skede, poängterar kommundirektör Heikka.
Vi återgår till normal serviceproduktion om två veckor, om inte antalet fall av smitta ökat väsentligt.