Lappträsk kommun lediganslår ett vikariat som byråfunktionär att sökas.

 

 

LAPPTRÄSK KOMMUN anställer en tidsbunden energisk och serviceinriktad

BYRÅFUNKTIONÄR

i kommunkansliet för tiden 15.11.2010 – 24.11.2011.

Till arbetsuppgifterna hör bl.a. inköpsreskontra, fakturering samt att fungera som vikarie i samservicepunkten. Vi önskar att du har examen på minst institutnivå, erfarenhet av kansliuppgifter inom offentliga sektorn samt att du behärskar båda inhemska språken. Lön utbetalas enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Tilläggsuppgifter ger förvaltningssekreterare Susanne Sjöblom tfn (019) 510 8631 eller susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi

Ansökningarna sänds under adressen Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk eller per e-post susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi

Ansökningarna skall vara oss tillhanda senast 29.10.2010 kl.14.