Hemortsstipendium för studerande

lediganslås att sökas senast 26.11.2010

Villkor för erhållande av stipendium är, att personen studerar vid högskola, yrkeshögskola eller institut eller alternativt i yrkesskola eller specialgymnasium på över 100 kilometers avstånd från Lappträsk, men är mantalsskriven i Lappträsk kommun.

Villkor för stipendiet

Ansökningsblankett

Tilläggsuppgifter ger förvaltningssekreterare Susanne Sjöblom tfn (019) 510 8631 eller e-post förnamn.efternamn(at)lapinjarvi.fi