Kungörelse Samrådsdokument om havsförvaltningsplanen

Samrådsdokumentet och bakgrundsmaterialet finns till pååseende 8.1-16.2.2018 på miljöförvaltningens webbplats på adressen www.miljo.fi/paverkavatten > havsvård

Kungörelse