Bildningsväsendet i Lappträsk kommun söker på nytt ordinarie tjänst fr.o.m. 1.4.2018 till biblioteks- och kulturväsendet en bibliotekschef

Lappträsk är en människonära och idyllisk kommun belägen i östra Nyland som har goda förbindelser till Kouvola, Lahtis och Borgå.

 

Bildningsväsendet i Lappträsk kommun söker till ordinarie tjänst fr.o.m. 1.4.2018 till biblioteks- och kulturväsendet en

bibliotekschef

baserad i biblioteket i Lappträsk kommun och i närbiblioteket i Porlom.

Lappträsk är en tvåspråkig kommun. Dess huvudbibliotek är i kyrkobyn och närbiblioteket är i Porlom by.  Biblioteket är det kulturella centrumet i kommunen, och i samband med den fungerar även Hela Byns Arbetsrum som är frivilligdrivet. Ledandet av ett bibliotek i en liten kommun förutsätter omfattande kunskaper, mångsidig kundbetjäning, ansvar över ekonomin och verksamheten samt ordnande av utställningar och evenemang i biblioteket. Biblioteksledaren är medlem i bildningsväsendets ledningsgrupp.

Biblioteket i Lappträsk tillhör Helle-biblioteksnätverket. Det är meningen att det nya Koha-bibliotekssystemet tas i bruk fr.o.m. början av år 2018.

Urvalskriterierna är baserade på bibliotekslagen (1492/2016). Av den som leder det kommunala biblioteksväsendet förutsätts högre högskoleexamen, i praktiken uppvisade ledaregenskaper och god kännedom om bibliotekets uppgifter och verksamhet.

För att framgångsrikt sköta denna uppgift förutsätts goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. Av sökanden önskas dessutom förmåga att utveckla den människoorienterade kommunens tjänster, goda sociala kunskaper samt förmåga att samarbeta med olika människor och samarbetspartners. Kvällsarbete ingår. Körkort är nödvändigt för att sköta uppgifterna.

Den valda personen ska lämna ett godtagbart intyg om hälsa.

Lönen bestäms enligt AKTA, och vid tillsättande av tjänsten tillämpas en fyra månaders prövotid.

Ansökningstiden går ut måndagen den 26.2.2018 kl. 12.00. Ansökningar jämte meritförteckningar ombeds att skickas till Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk. Märk kuvertet med

”Bibliotekschef”.

Ansökningarna returneras inte.

Tidigare inlämnade ansökningar tas i beaktande.

 

Tilläggsinformation: direktören för bildningsväsendet Pia Aaltonen pia.aaltonen@lapinjarvi.fi 050-5439522

 

LAPPTRÄSK KOMMUN ÄR EN RÖKFRI KOMMUN.