Kungörelse om detaljplaner samt byggnadsordning som trätt i kraft

I enlighet med § 93 i markanvändnings- och bygglagen träder i kraft med detta tillkännagivande fullmäktiges beslut 13.2.2019:

§ 2 byggnadsordning, § 3 Husulabackens detaljplan samt § 4 detaljplanen för utvidgningen av industriområdet i Ingermansby

Detaljkarta över Husulabacken

Beskrivning av Husulabackens detaljplan

Husulabackens byggnadsanvisningar

Detaljkarta och beskrivning av detaljplanen över Industriområdet

Byggnadsordning

Tekniska nämnden 2.4.2019