Kungörelse om anmälan av avfallstransport av slam från septiska och slutna avloppstankar

Tillkännagivande

Anhängig göran om anmälan av avfallstransport av slam från septiska och slutna avloppstankar

Kymen Jätelautakunta förbereder i beslut enligt avfallslagen angående den på kommunens ansvar varande avfallstransporten av slam från septiska och slutna tankar. Avfallslagen kräver att kommunerna bestämmer på nytt om avfallstransporten av slam från septiska och slutna tankar i fall den nuvarande avfallstransporten (avtalsbaserad) är organiserad av fastighetsägaren.

För transporten av slam från septiska och slutna tankar gäller detta på Kymen Jätelautakuntas verksamhetsområde: Fredrikshamn, Iitti, Kotka, Kouvola, Lappträsk, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyttis och Virolahti.

Avfallsnämnden kommer att bestämma om man i kommunerna i fråga i fortsättningen kommer att låta fastighetsägarna själva komma överens om avfallstransporten eller om man kommer att övergå till kommunalt skött avfallstransport (avfallslagen 37§ och 149§ mom. 4).

Inför beredande av beslutet ges alla berörda möjlighet att uttala sig i ärendet (Förvaltningslagen 41§). Bakgrundsmaterialet som berör avfallstransporten av slam från septiska och slutna tankar finns till påseende på de berörda kommunernas officiella anslagstavlor samt kan även läsas på Kymen Jätelautakuntas nätsidor: www.kymenjatelautakunta.fi

Åsikter och ställningstaganden bör levereras skriftligt, fritt formulerade till Kymen Jätelautakunta till adressen: PL 32, 45701 Kuusankoski eller per email till tekninenjaymparisto@kouvola.fi

Utlåtandet ska rubriceras med ”lausunto sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetusjärjestelmästä 7629/14.06.00/2015” och bör vara framme 13.11.2015 kl. 15.00.

Tilläggsuppgifter av Leena Rautiainen, tel. 0206158143.

Kouvola 1.10.2015 Kymmenedalens avfallsnämnd