Fullmäktige sammanträder 21.10.2015 kl.18.30 i Kirkonkylän koulus matsal

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 21.10.2015 med början kl. 18.30 i Kirkonkylän koulus matsal i Lappträsk, Skolvägen 16, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats..

Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 26.10.2015 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 14.10.2015
Christina Mickos
Kommunfullmäktiges ordf.