Kommunstrategin 2016-2020 har blivit godkänd!

Kommunfullmäktige godkände på sitt sammanträde 16.11 den Människoorienterade kommunens strategi 2016-2020, som producerats sedan i somras med hjälp av konstverkstäder, enkäter och arbetsverkstäder.

Läs hela strategin här!

Läs mera om den Människoorienterade kommunen här: ihkulapinjarvi.blogspot.fi