Klockarparkens planer finns till påseende

Lappträsk kommun
Kungörelse 17.11.2016

Klockarparkens planer finns till påseende.

Förklaring till planen

Klockarparkens planer finns till påseende 17.11–1.12.2016 på samservicepunkten, Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20A, 07800 Lappträsk.

Du kan också bekanta dig med handlingarna på Lappträsk kommuns hemsidor www.lapinjarvi.fi.

Inom den angivna tiden har den som ärendet berör, möjlighet att inlämna en skriftlig påminnelse adresserad till tekniska nämnden.

Påminnelser bör inlämnas adresserade till tekniska nämnden i Lappträsk kommun, adress: Lappträskvägen 20A, 07800 Lappträsk senast 2.12.2016 kl. 14.00.

Tilläggsuppgifter ger tekniska direktören Mauri Kivelä, 019-510 8635 eller mauri.kivela@lapinjarvi.fi.