Kommunfullmäktige sammanträder 19.9.2012 i LUC

 

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 19.9.2012 med början kl. 18.30 i Lappträsk utbildningscentral, föreläsningssalen Lampola, Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats. Föredragningslistan
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 24.9.2012 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

 

Kommunfullmäktiges ordf.

Lappträsk 12.9.2012
Aino Villikka