Kommunfullmäktige sammanträder 16.11.2011 kl. 18.30 i Packuset

 

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 16.11.2011 med början
kl. 18.30 i Lappträsk utbildningscentral, föreläsningssalen Packhuset, Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats. Föredragningslistan
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 21.11.2011 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.
Lappträsk 9.11.2011
Aino Villikka
Kommunfullmäktiges ordf.