Hörande av kommuninvånare angående eventuella förändringar i bildningsväsendet

Enligt 29§ kommunallagen och 41§ förvaltningslagen ordnar Lappträsk kommun informationstillfälle för kommuninvånare och ger kommuninvånarna möjlighet att uttrycka sin åsikt i ärendet.

Lappträsk kommun ordnar en informations- och diskussionstillfälle på ungdomsgården Wasargård

(Nystugavägen 22, 07800 Lappträsk) torsdag 24.11.2011 kl. 18.30.

Man kan föra fram sina åsikter skriftligen till Bildningsnämnden i Lappträsk, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk eller per e-post christian.sjostrand@lapinjarvi.fi eller jaana.harmavaara@lapinjarvi.fi senast 25.11.2011 kl.12.00.

Närmare information fås från kommunkansliet, växel (019)510860.

Lappträsk 7.11.2011

Kommunstyrelsen i Lappträsk