Kommunfullmäktige 17.10.2012 i Lindarås

 

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 17.10.2012 med början kl. 18.30 i Ungdomsföreningshuset Lindarås, Lokaltået 28, 07840 Lindkoski. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats. Listan
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 22.10.2012 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 10.10.2012
Aino Villikka
Kommunfullmäktiges ordf.