Kommunalvalet år 2012

Förhandsröstning

Förhandsröstningen i kommunen ordnas enligt följande: Lappträsk kommungård, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk, ons 17.10 – to 18.10 kl. 9-16, fre 19.10 kl. 9-14, lö 20.10 – sö 21.10 kl. 10-14, må 22.10 kl. 9-17, ti 23.10 kl. 9- 16.

Röstning i anstalt

Röstningen i anstalter tillkännages de röstande genom kungörelser som anslås i ifrågavarande anstalt.

Hemmaröstning

Person, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad, att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma. Anmälan om hemmaröstning görs skriftligen eller per telefon till kommunens centralvalnämnd senast 16.10.2012 kl. 16.00 under adress Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk tfn (019) 510 860. Anmälningsblanketter fås från samservicepunkten i kommunkansliet.

Röstning på valdagen

Valet förrättas söndag 28.10.2012. Vallokalerna är öppna kl. 9.00-20.00 och röstningsområden och –ställen är följande

Lappträsk södra röstningsområde            Ungdomsföreningshuset Hemborg

Lappträsk mellersta röstningsområde     Kapellby skola

Lappträsk västra röstningsområde           Färdighetshuset i Porlom

Lappträsk norra röstningsområde            Pukaron koulu

Röstförrättningen underlättas om Ni tar med Er meddelandekortet som befolkningsregistercentralen sänt till alla röstberättigade vilkas adress är känd. Den röstande är skyldig att för valförrättaren styrka sin identitet.

 

Sammanställning av kandidatlistor

Sammanställningen av kandidatlistorna i kommunalvalet 2012 omfattar följande kandidater:

GRÖNA FÖRBUNDET R.P.

2 Mari Lotia, psykiatrinen sairaanhoitaja

3 Virtala, Timo, yrittäjä, Loviisan rauhanfoorumin pääsihteeri

VÄNSTERFÖRBUNDET R.P.

4 Karell, Eija, lähihoitaja, muistihoitaja

5 Pekkarinen, Arja, lähihoitaja, vanhustyönerikoisammattitutkinto

6 Viksten, Christer, församlingsmästare

KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND R.P.

7 Hurmekoski, Mikko, Lvi asentaja

8 Lipponen, Markus, pankkitoimihenkilö, aikuisopiskelija

FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI R.P

9 Aalto, Maire, laitossiivooja

10 Ceder, Ilkka, yrittäjä

11 Illman, Alf, yrittäjä

12 Illman, Jörgen, yrittäjä

13 Jakobsson, Riku, timpuri

14 Palokoski, Tero, varastonhoitaja

15 Puranen, Pekka, eläkeläinen

16 Rantanen, Markku, varastomies

17 Silfvast, Sauli, tuoteryhmäneuvoja

SVENSKA FOLKPARTIET R.P.

18 Antas, Mats, jordbrukare / maanviljelijä 

19 Antas, Thomas, jordbrukare, översättare / maanviljelijä, kielenkääntäjä

20 Brusas, Tommy, jordbrukare, entreprenör / maanviljelijä, urakoitsija

21 Busk-Markusas, Benita, bankfunktionär, pensionär / pankkivirkailija, eläkeläinen

22 Ek, Janita, expressförsäljare LVIS / expressmyyjä

23 Engård, Benny, företagare / yrittäjä

24 Enqvist, Tomi, chaufför / kuljettaja

25 Gammals, Erik, lantbrukare, pensionär/ maanviljelijä, eläkeläinen

26 Gustafsson, Johan, jordbrukare / maanviljelijä

27 Helgars, Frej, företagare / yrittäjä

28 Hoffström, Kalevi, företagare / yrittäjä

29 Holst-Fagerroos, Rita, vårdbiträde, pensionär / hoitoapulainen, eläkeläinen

30 Jokinen, Ann-Mari, pensionär / eläkeläinen

31 Karlsson, Monica, skolgångsbiträde / koulunkäyntiavustaja

32 Malmström, Staffan, utbildningsansvarig / koulutusvastaava

33 Mickos, Christina, lärare, pol.mag. / opettaja, VTM

34 Röök, Jesper, företagare / yrittäjä

35 Svennas, Rea, merkonom / merkonomi

36 Wallén, Gun-Vivian, hälsovårdare, jordbrukare / terveydenhoitaja, maanviljelijä

37 Wallén, Marie, försäljare / myyjä

38 Österholm, Minna, kontaktchef / yhteyspäällikkö

SAMLINGSPARTIET R.P

39 Kujala, Arto, opistoupseeri

40 Lautamäki, Markku, yhteiskuntatieteiden maisteri, koulutusvastaava

41 Nurmi, Sari, siivooja, ohjaaja

42 Villikka, Tuomas, yrittäjä

CENTERN I FINLAND R.P

43 Kaukoranta-Laaksonen, Laura, yrittäjä, kosmetologi

44 Kärnä, Osmo, autokorjaamoyrittäjä

45 Lempiö, Päivi, maanviljelijä

46 Onnila, Ulla, maanviljelijä

47 Peltola, Vesa, johtava asiantuntija, DI

48 Penninkangas, Anne, agronomi, maatalousyrittäjä

49 Rönkkö, Anne, erityisopettaja, koulunjohtaja

50 Simola, Anni, koulunkäynninohjaaja

51 Sistola, Mika, sahausprosessinhoitaja

52 Vuorenjuuri, Essi, opettaja, pappi

 

Lappträsk 27.9.2012

Centralvalnämnden i Lappträsk kommun