Kommunens sommararbetsunderstöd 2023

Kommunens sommararbetsunderstöd kan sökas av företag, föreningar och lantbruksföretagare från Lappträsk t.o.m. den 16.6.2023. Understödets storlek är 200 € per sysselsatt ungdom från Lappträsk. Kommunen har reserverat medel för att underlätta sommarsysselsättningen för 10 ungdomar. Ansökningarna behandlas i den ordning som de riktas till kommunen. Tilläggsuppgifter om villkoren för beviljande av understöd och ansökningsblankett nedan. Den sökande meddelas om möjligheten att erhålla understöd senast den 30.6.2023.

Ansökan om sommararbetsunderstöd 2023