Kommunen bjuder ut åkrar att arrenderas

Lappträsk kommun utarrenderar sina åkrar för tiden 1.1.2017 – 31.12.2021 åt odlare bundna av miljö- och lfa-stöd. Skriftliga bindande anbud med anbudsblanketten nedan bör lämnas in i slutet kuvert  till kommunkansliet senast onsdag 19.10.2016 kl 12.

Tiden för innehav av gårdsstöden motsvarar arrendekontraktets giltighetstid och de arrenderas tillsammans med åkrarna. Stödrättigheterna återgår till markägaren efter att arrendetiden går ut.

Se åkerskiften som arrenderas ut här

Anbudsblankett

Karta över skiftena finns till påseende i kommunkansliet i Lappträsk, adress Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk eller Lovisa stads landsbygdsenhet, adress Bäckasgränd 1 A, 07880 Liljendal.

Tilläggsuppgifter:

ledande landsbygdsombud Sam Vickholm e-post sam.vickholm@loviisa.fi
telefon 040 521 8128

kommunsekreterare Susanne Sjöblom e-post susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi
telefon 040 577 5336