KOMMUNALVALET 2017 INLÄMNANDE AV KANDIDATLISTOR

 

I kommunalvalet som förrättas 9.4.2017 väljs 21 ledamöter till Lappträsk kommuns fullmäktige för en fyraårsperiod som börjar i juni 2017. Dessutom väljs ersättare för fullmäktigeledamöterna av de första icke invalda kandidaterna från varje valförbund, parti och gemensam lista i kommunalvalet ett lika stort antal som antalet ledamöter, dock minst två. En ledamot som blivit vald i egenskap av kandidat för en valmansförening utanför de gemensamma listorna har ingen ersättare.

Partiernas och valmansföreningarnas ansökningar om publicering av kandidatlistorna och meddelanden om valförbund och gemensamma listor ska lämnas in senast 28.2.2017 före kl. 16.

Partiernas och valmansföreningarnas ansökningar om publicering av kandidatlistorna jämte bilagor samt övriga handlingar och meddelanden tas emot av centralvalnämndens sekreterare Susanne Sjöblom 27.2.2017 k. 9-17 och 28.2.2017 kl. 9-16 i kommunkansliet, adress Lappträskvägen 20 A.

Korrigering av valhandling i enlighet med 38 § vallagen bör göras senast 8.3.2017 före kl. 16. Korrigeringarna lämnas till centralvalnämndens sekreterare.

Lappträsk 30.1.2017

CENTRALVALNÄMNDEN