I huvudbibliotek under februari ” En bortglömd släktings berättelse under våren 1918″

Tre kvinnors och ett litet barns resa till Lahtis i Olga Maria Helenius blodiga fotspår. Keth Strömdahl och Maaret Räsänen har ställt upp utställningen. Också framme Suomen sotasurmat-arkiv med en detaljerad förteckning av lappträska döda och dödsorsaker år 1918.