ITUA – TILLVÄXT genom samarbete – Hur ser östra Nylands social- och hälsotjänster ut i framtiden? Kom med och påverka!

Välkommen till ett virtuellt samutvecklingsmöte för östra Nylands social- och hälsovårds klientorienterade tjänster. Vi vill gärna berätta om arbetet som pågår och målen samt höra era synpunkter till stöd för utvecklingen.

Vi arrangerar tre möten med olika teman. Du kan delta i ett eller flera möten (obs. Separat anmälan till varje möte!). I mötena arbetar vi i små grupper med olika teman. Välj den grupp du är intresserad av när du anmäler dig. Var vänlig och anslut dig om möjligt till verkstaden från din egen dator som gör interaktivt arbete möjligt.

Målgrupp: invånare, organisationer, föreningar och församlingar i östra Nylands kommuner

Genomförandesätt: Teams

 

12.4 kl. 15–17 Chatt och självutvärderingstjänster gör arbetet mer fungerande

 • Information om projektens utvecklingstoppar:
  • Invånarnas elektroniska tjänster i social- och hälsovården, Heidi Hovisilta, planerare
  • Samutveckling av barnens och familjernas servicehelhet, Jenni Nikander, planerare
  • Hälsotjänster på framtidens social- och hälsovårdscentral, Kati Liukko, chefsläkare
   • Verkstadsarbete:

1) Hur fungerar chatten inom social- och hälsovårdens tjänster?

2) Självutvärderingstjänster till nytta för klienter och anställda

Anmälan senast 7.4.21 kl 14.00  https://link.webropolsurveys.com/S/6E3E2ACA2C3AF7BD

 

19.4 kl. 15–17: Uppsökande närarbete som patrullerande serviceform med låg tröskel

 • Information om projektens utvecklingstoppar:
  • Tillgängligare socialtjänster, Alexandra Blomqvist, ledande socialarbetare
  • Samutveckling av mentalvårdstjänster och missbrukartjänster, Meritte Nyqvist, chef för mentalvårds- och missbrukartjänster
 • Verkstadsarbete:

Hur kan man stödja kommuninvånarna med patrullerande tjänster?

 • Tjänsterna för personer under 18 år
 • Tjänsterna för vuxna
 • Tjänsterna för äldre

Anmälan senast 14.4.2021 kl. 14.00  https://link.webropolsurveys.com/S/9084C828168DB751

 

26.4 kl. 15–17: Social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning i Östra Nyland

 • Information om projektens utvecklingstoppar:
  • Regional modell för klientrådgivning och handledning, Teemu Tupala, projektchef
  • Kvalitet i handikappservicen i östra Nyland genom samutveckling, Irja Suhonen, projektchef
 • Verkstadsarbete:
  • Med vilka serviceformer borde klientrådgivning och handledning ges?

Anmälan senast 21.4.21 kl 14.00  https://link.webropolsurveys.com/S/7EC25EC5CCA1C93F