Info 8.1.2021

Lappträsk kommun fortsätter med begränsningar och rekommendationer p.g.a. corona fram till den 31.1.2021.

Följande begränsningar har förlängts enligt rekommendation av Regionförvaltningsverket i Södra Finland till den 31.1.2021:

  • Ungdomsarbetet fungerar endast på distans som digiunkkan.
  • Alla kommunens idrottsutrymmen är stängda (konditionssalen, pakkaamo, idrottshallarna). Det rekommenderas att privata aktörer stänger motsvarande idrotts- och fritidsutrymmen.
  • All organiserad hobbyverksamhet inomhus (även konstutbildning) och utomhus, hobbyverksamhet för över 20-åringar har avbryts. Alla turer på uteplaner för hobbyverksamhet för över 20-åringar har ställts in. Det rekommenderas att privata aktörer gör motsvarande.
  • Biblioteks- och kulturtjänster arrangeras på ett annorlunda sätt så att biblioteket övergår till upphämtningstjänst och tjänsten ges på distans,
  • Evenemang inom kulturväsendet ordnas inte
  • Det rekommenderas fortsättningsvis användning av ansiktsmasker för alla personer som besöker kommunens enheter. Det betyder t.ex. personer som hämtar och söker barn från daghemmet samt också kommunens egen personal när de besöker andra enheter än den egna.
  • Lappträsk kommun arbetar i huvudsak på distans i alla sådana uppgifter där det tillfälligt är möjligt. Personalen föjer rekommendationer för säkerhetsavstånd och användning av ansiktsmask.
  • Vi tar inte emot gäster i kommunens utrymmen, förutom Tallmogården. Besök på äldreboende enheter sker alltid enligt överenskommelse med vårdpersonalen per telefon, endast 1 gäst åt gången/klient.

Kommunkansliet betjänar kunderna i huvudsak per e-post kunta@lapinjarvi.fi och per telefon 019 510 860. Kommunkansliet är stängt t.o.m den 31.1.2021.

Vi rekommenderar fortfarande starkt att inga sammankomster eller familjefester med mer än 10 personer ordnas.

Fortfarande ber vi att företag kommer med att bekämpa spridningen av coronaviruset och använder ansiktsmask i kundbetjäning.

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun följer noggrant med utvecklingen av coronasituationen och tar till nödvändiga åtgärder vid behov.