Info 24.1.2022

I enlighet med § 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar har det utfärdats ett beslut om att Nyland ska stänga vissa kund- och offentliga lokaler. Beslutet om nedläggning gäller för perioden 28.12.2021-7.2.2022. Coronapasset kan inte införas som ett alternativ till restriktionerna. https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69930315

Beslutet innebär att alla följande anläggningar som används av offentliga och privata aktörer för idrott, sport, fritid och rekreation måste stängas:

  • Inomhusanläggningar som används för lagsporter, gruppsporter, kontaktsporter och andra liknande sporter eller fysiska aktiviteter samt konditionssalar och andra liknande idrottsanläggningar inomhus
  • offentliga bastur och simbassänger, siminrättningar och spa samt omklädningsrum i omedelbar närhet
  • Danslokaler och lokaler som används för körsång, amatörteater eller annan liknande fritidsverksamhet i grupp
  • nöjesparker, temaparker, nöjesfält samt djurparker inomhus
  • inomhuslekparker och lekplatser
  • offentliga utrymmen i köpcentrum, med undantag av butikslokaler och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster, samt tillträde till dessa lokaler.

De lokaler som ska stängas får dock användas för ledd fritidsverksamhet för barn och ungdomar födda 2003 och senare. Lokalerna kan också användas för lagstadgade tjänster, t.ex. medicinsk rehabilitering. Beslutet att stänga lokalerna gäller inte yrkesmässig idrottsverksamhet eller verksamhet inom privat- eller familjelivet.

De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar är fortfarande i kraft, vilket förbättrar hälsosäkerheten i kund- och allmänna utrymmen. I § 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar definieras de allmänna hygienkraven, som gäller i hela Finland utan separata myndighetsbeslut i olika kund- och offentliga utrymmen, t.ex. affärer, köpcentrum, idrottsanläggningar, museer, teatrar och bibliotek.

I enlighet med § 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar ska alla offentliga och privata lokaler se till att:

  1. Klienterna och deltagarna har möjlighet att tvätta händerna;
  2. klienter och deltagare får instruktioner om att hålla tillräckligt avstånd, rengöra händerna och andra liknande metoder för att förhindra smittspridning; och
  3. Rengöringen av lokaler och ytor ska intensifieras utöver den rengöring som på annat håll tillhandahålls för den berörda verksamheten.

Dessutom bör alla platser för kunderna, med hänsyn till verksamheten, vara placerade på tillräckligt avstånd från varandra.

I Lappträsk, liksom på andra håll i Nyland, finns det en rekommendation om användning av ansiktsmask fram till 13.2.2022 för alla personer över 12 år, oberoende av vaccinationsskyddet. Användning av ansiktsmask rekommenderas på alla offentliga platser inomhus och i transporter där andra människor vistas. Ansiktsmasker rekommenderas också i skolor från och med tredje klass.

Privata aktörer rekommenderas att kräva att personal och kunder bär ansiktsmask vid offentliga evenemang, i butiker, i kollektivtrafiken och i andra kundlokaler.

Lappträsk kommun arbetar på distans i alla de arbeten där det är möjligt att göra det även tillfälligt. Personalen följer rekommendationerna för säkerhetsavstånd och ansiktsmasker. Ansiktsmask används även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. På arbetsplatserna bör måltiderna och kaffepauserna fördelas och behovet av närmöten bör bedömas noggrant. Rekommendationen är giltig till och med den 13.2.2022.