Enkät: Hur fungerar vardagen i Lappträsk?

Hur fungerar vardagen i Lappträsk? Vilka saker är viktiga i vardagen för dig och din familj som Lappträskbo?

Under vårterminen publicerar vi fyra olika enkäter på olika teman. Syftet med enkäterna är att ge information om hur smidigt vardagen fungerar i Lappträsk. Med enkäter kartlägger vi vilka teman som är särskilt viktiga för kommuninvånarnas vardag och var det finns störst utvecklingsbehov.

Enkäternas teman och tidpunkt för publicering

  1. Miljö och gemenskap, publiceras 24.1.2022
  2. Service och bildning, publiceras 21.2.2022
  3. Näringslivsverksamhet, ekonomi och framtid, publiceras 21.3.2022
  4. Informering, delaktighet och människo-orientering, publiceras 18.4.2022

Du kan svara på öppna enkäter genom att klicka på enkätens namn ovan.

Undersökningarna kommer att genomföras som en del av projektet Open Agenda. Projektet undersöker hur vardagen fungerar smidigt för lokalbefolkningen och tillsammans med kommuninvånarna identifiera de viktigaste teman för att börja utveckla nya typer av digitala tjänster för att göra vardagen smidigare. Du kan läsa mer om projektet här: https://www.lapinjarvi.fi/hankkeet/open-agenda/

Undersökningen bygger på kommunens strategi för 2021-2025, som uppdaterades förra året. Utöver målen för Open Agenda-projektet ger enkäterna också direkt återkoppling på den kommunala strategin: vilka teman som är särskilt viktiga i kommuninvånarnas vardag och hur de strategiska mål som kommunen satt upp förverkligas idag. Du kan bekanta dig med den kommunala strategin här https://www.lapinjarvi.fi/wp-content/uploads/kuntastrategia-420×210-swe-final.pdf

Open Agenda finansieras delvis av Finansministeriet.