Info 15.3.2021

Restriktioner relaterade till coronavirusepidemin fortsätter i Lappträsk

På grund av den försämrade infektionssjukdomsläget har Regionförvaltningsverket i Södra Finland fortsatt de utfärdade bestämmelserna för kommunerna i Nyland.

Lokaler stängs i hela Nyland-området fram till den 14.4.2021

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har bestämt att stänga lokaler inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet att stänga lokaler kommer att utvidgas till alla kommuner i Nyland. I Lappträsk gäller förordningen följande lokaler för både offentliga och privata aktörer:

  • inomhuslokaler som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
  • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
  • dansställen och lokaler som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • nöjes- och temaparker samt tivolin och djurparkers inomhuslokaler
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Lappträsk kommun beslöt att från 9.3.2021 möjliggöra handledd hobbyverksamhet för barn födda 2008 eller yngre i kommunens inomhuslokaler i enlighet med Regionförvaltningsverkets bestämmelser. Alltså lokaler som annars bestämts att ska stängas kan användas för handledd hobbyverksamhet för barn födda 2008 eller yngre. Hobbyverksamhet i lokaler som förvaltas av kommunen är inte tillåtet för över 12-åringar. Den maximala gruppstorleken är 6 personer, inklusive instruktörer. De som tar ett barn till eller från hobbyn får inte komma inomhus. Instruktörer måste bära ansiktsmasker.

Beslutet om att stänga lokaler omfattar inte professionell idrott. Beslutet är i kraft t.o.m den 14.4.2021.

Utomhusidrottsplatser måste uppfylla följande mötesrestriktioner fram till den 14.4.2021:
Klockarparken: 50 personer på en gång, men så att man samlas i grupper på högst 10 personer
Rinken vid Kapellby skola: 20 personer på en gång, men så att man samlas i grupper på högst 10 personer
Korsmalms plan: 50 personer på en gång, men så att man samlas i grupper på högst 10 personer
Rinken i Porlom: 10 personer på en gång och
Mariebergs plan: 50 personer på en gång, men så att man samlas i grupper på högst 10 personer

Ordnande av tävlingar och matcher på utomhusidrottsplatser är förbjudet fram till den 14.4.2021.

Lappträsk kommun övervakar att instruktionerna följs och gör vid behov övervakningsbesök.

Kommunkansliet är stängt t.o.m den 14.4.2021 och kunderna betjänas i huvudsak per e-post kunta@lapinjarvi.fi och per telefon 019 510 860. Nödvändig användning av kundterminalen enligt överenskommelse.

Biblioteket betjänar på distans såsom för närvarande t.o.m. 14.4.2021.

Vi rekommenderar starkt distansjobb, som också Lappträsk kommun följer. Vi fortsätter också att be företag att engagera sig i att bekämpa spridningen av coronavirus och att använda masker i kundtjänst.