I biblioteket firas ännu Ryssland och Udmurtia-veckan!

I Danske rum kan man fördjupa sig båda ländernas kultur via bland annat kläder, prydnadsföremål, informationsmaterial. Temaveckan är en del av det gemensamma projektet mellan biblioteket och Hela Byns Arbetsrum och finansieras av Regionförvaltningsverket i södra Finland.