KOMMUNALVALET 2017

Förhandsröstning

Förhandsröstningen i kommunen ordnas enligt följande: Lappträsk kommungård, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk, ons 29.3 – to 30.3 kl. 9-16, fre 31.3 kl. 9-14, lö 1.4 – sö 2.4 kl. 10-14, må 3.4 kl. 9-17, ti 4.4 kl. 9-16.

Röstning i anstalt

Röstningen i anstalter tillkännages de röstande genom kungörelser som anslås i ifrågavarande anstalt.

Hemmaröstning

Person, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad, att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma. Anmälan om hemmaröstning görs skriftligen eller per telefon till kommunens centralvalnämnd senast 28.3.2017 kl. 16.00 under adress Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk tfn (019) 510 860. Anmälningsblanketter fås från samservicepunkten i kommunkansliet.

Röstning på valdagen

Valet förrättas söndag 9.4.2017. Vallokalerna är öppna kl. 9.00-20.00 och röstningsområden och –ställen är följande

Lappträsk södra röstningsområde         Hindersby-Bäckby jaktdepå

Lappträsk mellersta röstningsområde    Kapellby skola

Lappträsk västra röstningsområde        Färdighetshuset i Porlom

Lappträsk norra röstningsområde         Pockar ungdomsföreningslokal

 

Den röstande är skyldig att för valförrättaren styrka sin identitet.

 

Sammanställningen av kandidatlistorna

Sammansällningen av kandidatlistorna i kommunalvalet 2017 omfattar följande kandidater:

 

Svenska folkpartiet i Finland r.p./ Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

2 Andersson, Pricella provisor / proviisori

3 Engård, Benny företagare

4 Gustafsson, Johan pensionär

5 Hoffström, Kalevi företagare / yrittäjä

6 Huttunen, Esa företagare / yrittäjä

7 Hällfors, Christoffer kontaktchef, politices magister / yhteyspäällikkö, valtiotieteiden maisteri

8 Jordas, Kim verkställande direktör

9 Lill-Smeds, Jan-Erik jordbrukare / maanviljelijä

10 Lindfors, Linnea studerande

11 Lustig, Sonja tidningsutdelare

12 Malmström, Staffan utbildningsexpert / koulutusasiantuntija

13 Nygård, Jonna agrolog

14 Salo, Emilia studerande / opiskelija

15 Sibelius, Peter arborist

16 Storgårds, Jarno företagare

17 Svennas, Rea pensionär

18 Wallén, Gun-Vivian hälsovårdare, jordbrukare / terveydenhoitaja, maanviljelijä

19 Wallén, Sebastian arbetsledare

 

Kansallinen Kokoomus r.p. / Samlingspartiet r.p.

20 Alatalo, Minna sosiaalialan ohjaaja

21 Kujala, Arto opistoupseeri

22 Kujala, Kaj opiskelija

23 Salonen, Mikko tuotekehitysinsinööri

 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

24 Ceder, Ilkka yrittäjä

25 Ikäheimo, Kaj fysioterapeutti

26 Illman, Jörgen yrittäjä, muusikko

27 Silfvast, Fabian opiskelija

28 Silfvast, Sauli tuoteryhmäneuvoja

29 Rantanen, Markku eläkeläinen

 

Suomen Keskusta r.p. / Centern i Finland r.p.

30 Lempiö, Päivi maanviljelijä

31 Lill-Smeds, Ritva yrittäjä, suuhygienisti

32 Onnila, Oskari farmaseutti

33 Onnila, Ulla maanviljelijä

34 Peltola, Vesa johtava asiantuntija

35 Rönkkö, Anne erityisopettaja, luokanopettaja

36 Simola, Anni nuorisotyönohjaaja

37 Sistola, Mika yrittäjä

38 Sormunen, Merja aineenopettaja, luokanopettaja

 

Vihreä liitto r.p. / Gröna förbundet r.p.

39 Holopainen, Arno myymäläpäällikkö

40 Liljeqvist, Elmira juristi, työnohjaaja

41 Lotila, Mari psyk.sairaanhoitaja / psyk.sjuksköterska

42 Rantapää, Essi luokanopettaja, pappi

43 Virtala, Timo sosiologi / sociolog

44 Westerlund, Juha nuorisotyöntekijä / ungdomsarbetare

 

Vasemmistoliitto r.p. / Vänsterförbundet r.p.

45 Karell, Eija lähihoitaja, muistihoitaja

46 Nenonen, Kaisu-Maija filosofian lisensiaatti, maatalouslomittaja

47 Partanen-Vinberg, Ulla  yrittäjä

48 Pekkarinen, Arja lähihoitaja

49 Vinberg, Kurt rakennusmies

 

Tilläggsuppgifter i valfrågor erhålls av centralvalnämndens sekreterare Susanne Sjöblom tfn 040 577 5336 eller förnamn.efternamn@lapinjarvi.fi

Lappträsk 9.3.2017

Centralvalnämnden