Gäster från Moldavien.

Tisdagen 16.10.2012 fick vi gäster från Moldavien. Det var statsanställda och lokala statstjänstemän som utvecklar samservicepunkterna i Moldavien. De hade önskat att få komma och bekanta sej med en liten kommuns samservicepunkt på landsbygden.

Samservicepunkten i Lappträsk har betjänat kunderna sedan år 2000.

Vi har ett avtal med Polisen, Kela, Magistraten, Skatteverket och Te-centralen (arbetsförmedlingen) om ett sk. standardurval av tjänster som samservicepunkterna får ge. Tidigare har vi haft besök av gäster från Dalarna i Sverge och Finansministeriet i Sverige och olika orter i Finland.

Anita Silfvast                                                           våra gäster             Våra gäster