Ändringar inom byggnadsinspektionen och miljöskyddet

Myndighetsuppgifter inom byggnadsinspektionen och miljöskyddet samt marktäktstillstånd sköts fr.o.m. 1.1.2013 av Lovisa stad:

P.g.a. att datauppgifterna överförs kan tillstånd i anslutning till byggnadsinspektion inte längre år 2012 beviljas i Lappträsk. Tillsvidare kan tillståndsansökningar lämnas in i Lappträsk. Fr.o.m. december lämnas tillståndsansökningarna till byggnadsinspektionsbyrån i Lovisa.

Kontaktuppgifter och öppethållningstider till byggnadskontoret och till miljövårdsenheten