Fullmäktige sammanträder 6.6.2018 kl.18.00 på Wasargård

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 6.6.2018 med början kl. 18.00 på Wasargård, Nystugavägen 22, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 11.6.2018 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 30.5.2018
Sauli Silfvast
Fullmäktiges ordförande