Fullmäktige sammanträder 22.3.2017 kl.18.30 i Ungdomsföreningshuset Valola

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 22.3.2017 med början kl. 18.30 i Ungdomsföreningshuset Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimoböle. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats..

Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 27.3.2017 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 15.3.2017
Christina Mickos
Kommunfullmäktiges ordf.