Fullmäktige sammanträder 20.4.2022 kl.18.00 på Lindarås

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 20.4.2022 med början kl. 18.00 på Lindarås, Lokaltået 28, 07840 Lindkoski. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 25.4.2022-31.5.2022.

Lappträsk 13.4.2022
Päivi Lempiö
Fullmäktiges ordförande