Fullmäktige sammanträder 14.9.2022 kl.18.00 i ungdomsföreningshuset Wasargård

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 14.9.2022 med början kl. 18.00 i ungdomsföreningshuset Wasargård, Nystugavägen 22, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 19.9.2022-18.10.2022.

Fullmäktigemötet är öppet för allmänheten.

Kaffeservering fr.o.m. kl. 17.30. Välkommen att diskutera aktuella frågor med kommundirektören och sektordirektörerna före mötets början.

Lappträsk 7.9.2022
Päivi Lempiö
Fullmäktiges ordförande