Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 25.3.2020 med början kl. 18.00

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 25.3.2020 med början kl. 18.00 som Teams-möte. Avvikande från normala mötesförfaranden är mötet inte öppet för allmänheten p.g.a. rådande smittorisk. Mötet streemas i nätet från kommunstyrelsens mötesrum. Länk till streemningen publiceras här på onsdagen.

Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats.

Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 30.3.2020 – 12.4.2020.

Lappträsk 18.3.2020

Sauli Silfvast

Fullmäktiges ordförande